SESJA 13 -Towarzyszenie duchowe jako narzędzie ewangelizacji

1

Dowiesz się, na czym polega towarzyszenie duchowe i jego znaczenie w ewangeliacji

2

Nauczysz się, jak towarzyszyć poszczególnym kategoriom osób

3

Odkryjesz jak ewangelizować i formować kapłanów i osoby życia konsekrowanego

SESJA 13.
20 stycznia 2024 online

Malwina Kocot

Mocni w Duchu, Łódź

1. Czym jest towarzyszenie duchowe?

 • Godzina
  08.30-10.00
 • Tryb
  Online
 • Rodzaj zajęć
  Warsztat
Malwina Kocot

Mocni w Duchu, Łódź

2. Jak towarzyszyć duchowo poszczególnym kategoriom ludzi? cz. 1

 • Godzina
  10.15-11.45
 • Tryb
  Online
 • Rodzaj zajęć
  Warsztat
Malwina Kocot

Mocni w Duchu, Łódź

3. Jak towarzyszyć duchowo poszczególnym kategoriom ludzi? cz. 2

 • Godzina
  12.00-13.30
 • Tryb
  Online
 • Rodzaj zajęć
  Warsztat
Kard. Grzegorz Ryś

Inicjator i pierwszy przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji, Łódź

4. Ewangelizacja i towarzyszenie duchowe kapłanom

 • Godzina
  13.45-15.15
 • Tryb
  Online
 • Rodzaj zajęć
  Warsztat

Poznaj bliżej naszych prelegentów:

Malwina Kocot

Świecka konsekrowana, towarzysz duchowy dorosłych, dzieci i młodzieży, formator wspólnot, artystka plastyk, pracownik Fundacji Mocni w Duchu. 
 
Jej życiowe motto: “Jezu, Ty mi wystarczysz!”.

kard. Grzegorz Ryś

Ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś urodził się 9 lutego 1964 r. w Krakowie. W latach 1982-1988 odbył formację w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej oraz studia na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1988 r. z rąk księdza kardynała Franciszka Macharskiego w Katedrze Wawelskiej. Równolegle do studiów teologicznych odbył studia na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej, na którym, po rocznej pracy duszpasterskiej jako wikariusz parafii pw. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach, został zatrudniony i podjął  studia doktoranckie. W 1994 r. uzyskał doktorat, a w 2002 r. habilitację z nauk humanistycznych w zakresie historii.

Jest kierownikiem Katedry Historii Kościoła w Średniowieczu w Instytucie Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, cenionym historykiem, liczącym się w środowisku naukowym i kulturalnym, autorem licznych opracowań naukowych i popularnych z zakresu historii i teologii.

Był członkiem komisji historycznych w procesach beatyfikacyjnych – miedzy innymi w procesie Jana Pawła II.

Owocną pracę naukową łączy z zaangażowaniem duszpasterskim: aktywnie uczestniczy w życiu Drogi Neokatechumenalnej, głosi kazania, rekolekcje, dni skupienia. Co roku bierze też udział w pieszej pielgrzymce z Krakowa na Jasną Górę.

W latach 2004-2007 był dyrektorem Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Krakowie, a od 2007 do 2011 r. rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. W latach 2010-2011 r. był przewodniczącym Konferencji Rektorów Seminariów Duchownych w Polsce.

28 września 2011 otrzymał sakrę biskupią z rąk księdza kardynała Stanisława Dziwisza. W swoim herbie przyjął zawołanie: Moc w słabości.

Zaangażowany w dialog ekumeniczny i międzyreligijny, inicjator spotkania w intencji pokoju z udziałem chrześcijan, Żydów i muzułmanów „Echo Asyżu w Krakowie” (2011); współtwórca i wykładowca kursu „ABC relacji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich” (od 2010); członek kapituły Nagrody im. Ks. Stanisława Musiała przyznawanej przez Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze” za zasługi dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego; uczestnik Ekumenicznego Maratonu Biblijnego w Krakowie (od 2009). Od 2012 członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Zainicjował i przewodniczył Zespołowi ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, z jego inicjatywy powstała również Ogólnopolska Szkoła Ewangelizatorów.

Członek Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski w 2016 r. oraz Członek Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski.

W 2022 objął funkcję przewodniczącego Rady ds. Dialogu Religijnego i Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem. 21 listopada 2020 papież Franciszek mianował go członkiem Kongregacji ds. Biskupów. Również przez papieża Franciszka został mianowany uczestnikiem pierwszego zgromadzenia o synodalności, które ma odbyć się jesienią 2023 w Rzymie.

Zobacz inne sesje formacyjne w tym semestrze:

2023-10-14 08:30-16:00
2023-11-18 08:30-15:15
2023-12-16 08:30-15:15