Za nami pierwsza sesja V edycji OSE 2022-2024 “Nowa ewangelizacja – zagadnienia wstępne”.

Zapisało się na nią ponad 160 osób, ponad 130 uczestniczyło w spotkaniu online. W spotkaniu uczestniczyły osoby również spoza Polski, z takich krajów jak: Wielka Brytania, Irlandia, Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia, Belgia, Dania, Czechy, Słowacja, Ukraina

Wykładów słuchało: 56 księży, 1 biskup, 5 sióstr zakonnych, 1 alumn, 1 osoba życia konsekrowanego i osoby świeckie

Prelegentami sesji inauguracyjnej “Nowa ewangelizacja – zagadnienia wstępne” byli:

• bp Artur Ważny – biskup pomocniczy tarnowski, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy KEP, przez kilkanaście lat uczestnik Ogólnopolskiej Inicjatywy Ewangelizacyjnej „Przystanek Jezus” – wykłady pt. “Ewangelizacja parafii – priorytet czy zadanie dla chętnych?” oraz “Co to jest Kościół ewangelizujący i zewangelizowany?” (które słuchacze otrzymali w gotowym opracowaniu)

• ks. Piotr Spyra – kapłan diecezji zamojsko-lubaczowskiej, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego i jednocześnie Zamojskiej Szkoły Ewangelizacji, pełniący funkcję wicemoderatora generalnego wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca, rekolekcjonista i autor podręczników formacyjnych – wykład pt. “Od preewangelizacji po mistagogię – całościowa wizja ewangelizacji”

• Aneta Golba – psycholog, katecheta, wicedyrektor Zamojskiej Szkoły Ewangelizacji, autorka podręczników formacyjnych oraz specjalista do spraw formacji we wspólnocie Przyjaciele Oblubieńca – wykład pt. “Jak współcześnie głosić kerygmat?”

Sesja odbyła się w trybie online, w sobotę 29 października 2022 roku. Jej zadaniem było wprowadzenie uczestników w tematykę zajęć V edycji OSE oraz uporządkowanie wiedzy dotyczącej ewangelizacji. Uczestnicy spotkania oprócz wysłuchania wykładów mogli zapoznać się wzajemnie poprzez pracę w grupach (w tzw. pokojach), dyskutując nad zadanym tematem i dzieląc się swoim doświadczeniem ewangelizacji.

Ogromna większość uczestników V Edycji OSE to osoby zaangażowane już w ewangelizację w swoich parafiach i wspólnotach, pełniące różnorakie odpowiedzialności (lider wspólnoty, animator, członek rady parafialnej), które chcą dokształcić się i poznać narzędzia odnowy parafii.

Wciąż można dołączać się i zapisać się na całość OSE lub wybrane sesje, otrzymując w ten sposób dostęp do wszystkich nagrań archiwalnych lub nagrań z poszczególnych zajęć.

Ogólnopolska Szkoła Ewangelizatorów jest to inicjatywa Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji i ma na celu nauczenie praktycznej ewangelizacji w swojej parafii, w rozmowach indywidualnych oraz przez media.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą nauczyć się praktycznie głosić Ewangelię w swoich parafiach, miejscach pracy i rodzinach.

Zajęcia rozpoczęły się 29 października 2022 r. i zakończą 15 czerwca 2024 r.

Spotkania odbywają się:
– raz w miesiącu – od października do czerwca, 4-5 razy w semestrze – w soboty. Część spotkań odbędzie się online, część w Lublinie stacjonarnie.
Całość materiału została podzielona na cztery semestry:
I semestr – Kerygmat II semestr – Zarządzanie i organizacja w ewangelizacji III semestr – Praktyka ewangelizacji w parafii IV semestr – Duchowość ewangelizatora.

Można wziąć udział w całości OSE lub zapisać się na poszczególne sesje.
Szczegóły, informacje i zapisy: