Ruszamy z V Edycją OSE – “Ewangelizujemy parafię”. 

Całe wakacje myśleliśmy, modliliśmy się, konsultowaliśmy i rozeznawaliśmy, czego na chwilę obecną potrzebuje Kościół w Polsce. 

Odkryliśmy, że tę chwilę najbardziej potrzebujemy nauczyć się, jak “pożenić” ze sobą ewangelizację i parafię, bo właśnie parafia jest podstawowym miejscem naszej ewangelizacji i formacji. 


Po tylu latach działalności OSE, Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP i wielu wielu dobrych ludzi w Kościele, już wiemy mniej więcej co to jest kerygmat, rozumiemy już mniej więcej, że potrzebujemy nowej ewangelizacji, ale nie umiemy jeszcze zastosować tego konkretnie w naszym życiu parafialnym. 

Dlatego chcemy razem z Wami poszukać nowej, kompleksowej wizji parafii ewangelizującej i zewangelizowanej, oraz zainspirować do wykorzystania dosłownie każdej okazji do ewangelizowania w parafii. 


Wiemy również, że nie damy rady zrobić tego w pojedynkę, dlatego chcemy nauczyć się ewangelizować parafię RAZEM – jako księża, świeccy i osoby życia konsekrowanego, wykorzystując wszelkie możliwości ku temu, jakie daje Kościół, włącznie z oficjalnymi posługami – m.in. katechisty, którego statut i sposób przygotowania dla Kościoła w Polsce właśnie się tworzy. 


Zaprosiliśmy najlepszych ludzi jakich znaliśmy, którzy pomogą nam dojść do zamierzonego przez nas celu. Zreformowaliśmy również tryb studiowania, umożliwiając dostęp do tej wiedzy i tych narzędzi, jak największej liczbie osób. 

W OSE V Edycji będzie można uczestniczyć na kilka sposobów:

– całość OSE – 18 sesji, które będą odbywały się średnio raz w miesiącu w soboty, część online, część stacjonarnie w Lublinie

– wybrane sesje formacyjne – choć chcemy podczas OSE doświadczyć wspólnoty, która razem się formuje, jesteśmy otwarci na nowe osoby, które będą chciały skorzystać z każdego naszego poszczególnego tematu zjazdu. 


Niech ta wiedza, teoria i praktyka ewangelizacji niesie się jak najszerzej!


Opowiedz o OSE swojemu Proboszczowi, Wikariuszowi, Katechetom i osobom ze wspólnoty! Najlepiej, gdybyście rozpoczęli OSE jako ekipa parafialna ucząca się jednej spójnej wizji i strategii ewangelizowania, zapisując się razem. 


A jeśli chcesz nas w jakikolwiek sposób wesprzeć – pomódl się za nas, ofiaruj jakieś cierpienie, powierz nas Bogu i Jego Matce. Wierzymy bardzo głęboko w moc wstawiennictwa i bardzo tego potrzebujemy, skoro ewangelizacja to nie tylko głoszenie Jezusa i wchodzenie w doświadczenie Królestwa Bożego obecnego pośród nas, ale również wyrywanie dusz złemu duchowi z posiadania. 


Pozdrawiamy Cię gorąco i zapraszamy! Dołącz do nas!


Ekipa OSE i Zespół ds. Nowej Ewangelizacji przy KEP wraz z Biskupem Arturem Ważnym