Plan zajęć:

  • Reagowanie ze zrozumieniem na przeszkody w realizacji wspólnych zadań.
  • Jasne i konkretne prośby zamiast żądań
  • Umowy podstawowe i naprawcze czyli jak przygotować się na nieoczekiwane sytuacje