dr Anna Garbacz

Jest psychologiem (KUL), certyfikowaną trenerką NVC i zajmuje się głównie mediacjami.  Prowadzi treningi grupowe oraz towarzyszy ludziom indywidualnie w ramach Fundacji DIalogu Społecznego “Żyrafy” nvcfundacjazyrafy.pl.
Ułatwia ludziom wspólne życie (osobiste, zawodowe, sąsiedzkie), a konflikt jest dla niej szansą na współtworzenie autentycznych relacji w poczuciu sensu i spełniania.