Plan zajęć:

  • Co w sercu to na języku - intencje naszych komunikatów werbalnych i pozawerbalnych
  • Co widzę i jak to oceniam? Jak oceny wpływają na współpracę?
  • Jasne i zrozumiałe komunikaty