Ks. Krzysztof Czerwionka CR

Dyrektor Biura Krajowego SESA Polska od roku 2010.
Prezbiter w Zgromadzeniu Zmartwychwstania Pańskiego (święcenia: 1987 r.).
Dyrektor Centrum Ewangelizacji i Modlitwy „Wzgórze Miłosierdzia” (od 1989r.).
Założyciel i pasterz Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea”; dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Marka.
Członek Zespołu ds. Nowe Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski i Papieski Misjonarz Miłosierdzia.