ks. Artur Sepioło

Urodził się 17 I 1966 roku w Kuźni Raciborskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 15 VI 1991 roku w Opolu. Był wikariuszem w Zabrzu-Zaborzu i w Bytomiu, a w latach 2006 – 12 proboszczem parafii p.w. Chrystusa Króla w Gliwicach.
Obecne jest moderatorem Referatu ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezji Gliwickiej, koordynatorem Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Diecezji Gliwickiej, pozostając jednocześnie duszpasterzem diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji oraz koordynatorem grup Odnowy w Duchu Świętym w diecezji gliwickiej.