Plan zajęć:

  • Dlaczego w Kościele nie możemy uprawiać kiczu?
  • Jak zrobić plakat, żeby był kerygmatyczny i estetyczny?
  • Od koncepcji do wykonania - projektowanie grafik ewangelizacyjnych z użyciem powszechnie dostępnych narzędzi