Plan zajęć:

  • Jak rozeznać wolę Boga dla swojej wspólnoty?
  • Jak wizję przekuć na praktykę pomimo przeszkód?
  • Jak pozyskać ludzi i zdobywać zasoby dla ewangelizacji?