Plan zajęć:

  • Jak przygotować i wygłosić ewangelizacyjne rekolekcje/misje parafialne (ekipa, program, metody i cele)?
  • Co po rekolekcjach i misjach?
  • Seminarium Odnowy Wiary i kursy SESA jako narzędzie ewangelizacji w parafii