Plan zajęć:

  • Dlaczego małe grupy dzielenia się wiarą są tak ważne zwłaszcza dziś? (jakie ludzkie potrzeby zaspokajają i dlaczego tak efektywnie pomagają wzrastać w wierze)
  • Czym nie jest grupa dzielenia (grupą terapeutyczną, miejscem do wygadania się…itp.)
  • Zasady dzielenia się w małych grupach