Wybierz sesję na którą chcesz się zapisać

Semestr I 2022/2023

1. Nowa ewangelizacja - zagadnienia wstępne.

29 października 2022 - online

Zapisz się
2. Przekaz kerygmatu podczas indywidualnych rozmów

19 listopada 2022 - stacjonarnie

Zapisz się
3. Kerygmat w głoszeniu

17 grudnia 2022 - online

Zapisz się
4. Kerygmat w mediach

21 stycznia 2023 - stacjonarnie

Zapisz się

Semestr II 2022/2023

5. Wizja i strategia ewangelizacji

18 lutego 2023 - online

Zapisz się
6. Zarządzanie ludźmi w ewangelizacji

18 marca 2023 - online

Zapisz się
7. Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

15-16 kwietnia 2023 - stacjonarnie
Można uczestniczyć tylko w sobotę

Zapisz się
8. Lider jako motor działania

13 maja 2023 - stacjonarnie

Zapisz się
9. Mała grupa jako miejsce przekazywania kerygmatu

10 czerwca 2023 - stacjonarnie

Zapisz się

Semestr III 2023/2024

10. Preewangelizacja

14 października 2023 - stacjonarnie

Zapisz się
11. Potencjał ukryty w parafii

18 listopada 2023 - online

Zapisz się
12. Drzwi do sakramentów

15 grudnia 2023 - online

Zapisz się
13. Towarzyszenie duchowe jako narzędzie ewangelizacji

20 stycznia 2024 - online

Zapisz się

Semestr IV 2023/2024

14. Ewangelizacja w mocy Ducha

17 lutego 2024 - stacjonarnie

Zapisz się
15. Codzienny pokarm ewangelizatora

16 marca 2024 - online

Zapisz się
16. Rozeznawanie duchowe w ewangelizacji

13 kwietnia 2024 - online

Zapisz się
17. Jak się spalać by się nie wypalać?

18 maja 2024 - stacjonarnie

Zapisz się
18. Posłani do Kościoła aby służyć

15 czerwca 2024 - stacjonarnie

Zapisz się