O dr Wit Piotr Chlondowski

Franciszkanin, dogmatyk, zaangażowany w SNE Zacheusz. Interesuje się pneumatologią, teologią charyzmatów, teorią i praktyką posługi charyzmatem prororoczym, rozeznawaniem objawień prywatnych.