o. dr Adam Strojny

Proboszcz parafii pw. Opatrzności Bożej w Warszawie Wesołej, zaangażowany na życie we Wspólnocie Chemin Neuf, doktor teologii (ze specjalizacją w eklezjologii ekumenicznej), pasjonat ewangelizacji i ekumenizmu, doświadczenie formacji i posługi we Włoszech i we Francji
Zdjęcie przedstawia całą Ekipę parafialną (3 osoby konsekrowane: o. Adam Strojny, s. Kasia Jackowska i o. Krzysztof Charańczuk oraz małżeństwo Agnieszka i Marek Sęczek)