ks. Dominik Wodniczak

Proboszcz Parafii Św. Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim. Od wielu lat związany z odnową charyzmatyczną.
Czynnie zaangażowany w dzieło ewangelizacji, prowadzi kursy i rekolekcje ewangelizacyjne. Pasterz Wspólnoty Nowa Pascha. Dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji Św. Rodziny. Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej. Należy do  Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej.