Halina Duda

Jest związana z Odnową w Duchu Świętym od 1989 roku. W latach 2010-18 była świeckim koordynatorem diecezji lubelskiej.
Zajmuję się głównie formacją i czasami ewangelizacją.
Z wykształcenia jest teologiem i surdopedagogiem, zawodowo katechetką, obecnie na emeryturze.