dr hab. Dariusz Jeziorny

Mąż Agaty i ojciec dwóch synów; z zawodu historyk, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizujący się w historii najnowszej; autor biografii o. Józefa Kozłowskiego SJ sporządzonej na użytek procesu beatyfikacyjnego.
W Odnowie Charyzmatycznej od stycznia 1986 r.; po rozpoczęciu studiów w Łodzi w tworzącej się grupie modlitewnej “Mocni w Duchu”; lider grupy 1994-1996; później koordynator grup Odnowy archidiecezji łódzkiej i członek Rady Krajowego Zespołu Koordynatorów (1997-2007); w latach 2004-2013 delegat ICCRS na kraje Europy Środkowo-Wschodniej.