Plan zajęć:

  • Ćwiczenia w małych grupach dzielenia