Plan zajęć:

  • Ćwiczenie ewangelizacji w różnych okolicznościach
  • Jak rozmawiać z uczniami, w kancelarii parafialnej, z księżmi
  • Jak rozmawiać z ludźmi zagubionymi