Plan zajęć:

  • Ćwiczenia w małych grupach z użyciem telefonów