Plan zajęć:

  • Jak wyglądała ewangelizacja w pierwotnym Kościele i dlaczego ten model wciąż działa?
  • Czym jest kerygmat i dlaczego ma priorytetowe miejsce w Kościele?
  • Etapy ewangelizacji: preewangelizacja – ewangelizacja – katechizacja – mistagogia