Plan zajęć:

  • Rola świadectwa w ewangelizacji
  • Jak rozmawiać z niewierzącymi, z “niedzielnymi” katolikami, z rodzicami dzieci przystępujących do sakramentów
  • Jak rozmawiać z narzeczonymi, młodzieżą, chorymi itp.