Plan zajęć:

  • Ewangelizator też człowiek - jak dbać o swój integralny rozwój?
  • Jak zarządzać swoim czasem i właściwie organizować pracę i odpoczynek?
  • Jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym?