Plan zajęć:

  • Potrzeba ewangelizacji i nowej wizji zarządzania parafią
  • Trudności i zagrożenia
  • Od parafii zachowawczej do wspólnoty uczniów misjonarzy