Plan zajęć:

  • Bycie razem w świętowaniu
  • Bycie razem w opłakiwaniu
  • Wyrażanie wdzięczności na co dzień