Plan zajęć:

  • Dlaczego potrzebujemy obiektywizacji w ewangelizacji i w naszym życiu duchowym?
  • Podstawowe narzędzia do obiektywizacji: rozeznawanie duchowe, znajomość teologii, zaufanie i posłuszeństwo Kościołowi
  • Praktyczna nauka obiektywizowania siebie i innych