Plan zajęć:

  • Jak wykorzystać potencjał ewangelizacyjny w przygotowaniu kandydatów do sakramentu małżeństwa?