Plan zajęć:

  • Jak ewangelizować i formować kapłanów (w parafii, we wspólnocie, kolegów) z perspektywy kapłanów i osób świeckich