Plan zajęć:

  • Prezentacja narzędzia “Kompas kariery” służącemu rozpoznaniu swojego obdarowania i właściwego wykorzystania swoich talentów i charyzmatów w Kościele.
  • Podsumowanie indywidualnej pracy uczestników OSE z “Kompasem kariery”
  • Gdzie i w jaki sposób mogę najlepiej służyć Kościołowi?