Plan zajęć:

  • Jak wykorzystać potencjał ewangelizacyjny w codziennych miejscach posługi księdza i zespołu parafialnego?
  • Jak ewangelizować poprzez dzieła miłosierdzia (chorzy, ubodzy, bezdomni, migranci)?
  • Rola wspólnoty modlitewnej w dziele ewangelizacji parafii