Plan zajęć:

  • Dlaczego ewangelizator musi być człowiekiem głębokiej modlitwy?
  • Jak modlić się pomimo zniechęcenia, rozproszeń i trudności?
  • Rola adoracji i modlitwy wstawienniczej w ewangelizacji