Plan zajęć:

  • Na czym polega kryzys w życiu duchowym i we wspólnocie?
  • Jak odróżnić kryzys, w który wprowadza Bóg (oczyszczenie) od kryzysu wynikającego z własnych zaniedbań (acedia)?
  • Jak przejść kryzysy życia duchowego?