Plan zajęć:

  • Czym są charyzmaty i po co Bóg je daje Kościołowi
  • Katalog współczesnych charyzmatów
  • Zasady korzystania z charyzmatów we wspólnocie