Plan zajęć:

  • Dlaczego ewangelizator to człowiek Słowa Bożego?
  • Jak rozważać i modlić się Słowem Bożym?
  • Po co ewangelizatorowi Słowo Boże?