Plan zajęć:

  • Na czym polega rozeznawanie duchowe i dlaczego jest tak ważne w ewangelizacji?
  • Jak właściwie rozpoznać głos Boga?
  • Jak kształtować swoje sumienie?