Plan zajęć:

  • Zastosowanie preewangelizacji w praktyce życia parafialnego z perspektywy proboszcza
  • Jak pozyskać serca parafian?
  • Jak dbać o dobre relacje na plebanii?