Plan zajęć:

  • Dary duchowe potrzebne dla ewangelizacji
  • Jak współpracować z łaską w swoim życiu duchowym?
  • Dlaczego w ewangelizacji tak ważna jest świętość życia?