Plan zajęć:

  • Skąd się biorą niedokończone zadania?
  • Jak umiejętnie zarządzać czasem i delegować zadania w zespole?
  • Nowoczesne metody zarządzania projektami ewangelizacyjnymi