Plan zajęć:

  • Metody planowania działań
  • Dlaczego ewangelizacja potrzebuje analizy rzeczywistości, wizji, strategii, celów i podziału na zadania?
  • Mapa ewangelizacji mojej wspólnoty