Plan zajęć:

  • Obecność: umiejętność empatycznego słuchania
  • Jak empatia usprawnia współpracę?
  • Słowa i komunikaty blokujące empatię