Plan zajęć:

  • Zakres obowiązków lidera i zaangażowania czasowego
  • Czego lider nie powinien robić?
  • Budowanie autorytetu lidera - relacje z proboszczem parafii - dylematy wokół posłuszeństwa
  • Kwestia podejmowania decyzji
  • Podsumowanie naszych działań