Plan zajęć:

  • Kto może zostać animatorem?
  • Zadania animatora oraz czego nie powinien robić?
  • Jakie kompetencje powinien mieć dobry animator?