Plan zajęć:

  • Co to znaczy, że Bóg do nas mówi?
  • Po czym rozpoznać głos Boga?
  • Jak nauczyć się słuchać głosu Boga?