Plan zajęć:

  • Stosowanie kerygmatu w praktyce (analiza rzeczywistości i inkulturacja)
  • Duch Święty w ewangelizacji
  • Rola świadectwa głoszącego