Plan zajęć:

  • Po co istnieje Kościół?
  • Dlaczego ty i twoja wspólnota potrzebujecie jasno zdefiniowanych celów?
  • Formacja formatorów jako najskuteczniejsza metoda ewangelizacji.