Plan zajęć:

  • Jak pozyskać i angażować ludzi do działania?
  • Role poszczególnych osób w zespole
  • Formacja następców i liderów