Plan zajęć:

  • Jak owocnie korzystać z sakramentów?
  • Nadużycia związane z ewangelizacją podczas celebracji liturgicznych