Plan zajęć:

  • Kim jest Duch Święty i jak działa podczas ewangelizacji
  • Czy ewangelizacja potrzebuje znaków, cudów i uzdrowień?
  • Modlitwa o namaszczenie do ewangelizacji