Plan zajęć:

  • Preewangelizacja jako jeden z etapów ewangelizacji
  • Najważniejsze sposoby preewangelizacji (życzliwość, przyjaźń, świętość życia, modlitwa, ofiara, aktywność w mediach społecznościowych itp.)
  • Preewangelizacja w pracy z młodzieżą